ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบึงพะไล www.bungpalai.ac.th
 


 
   
   
ผอ.รวิภัทร ชัยภัทรธนสร ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไล
ได้มอบโล่รางวัลชนะเลิศ แม็กซ์พลอย ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ
ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2558
ประเภทกีฬา ซูโดกุ เกมถอดรหัสตัวเลข รุ่นมัธยมศึกษา วันที่ 13-14 มิถุนายน 2558
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ๋า จังหวัดอุดรธานี
ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบึงพะไล
นายกฤษฎา  เลิกนอก 
เข้าพบ พณฯท่านนายกรัฐมนตรี

เนื้อหาข่าวเพิ่มเติม

 

โรงเรียนบึงพะไล รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น และนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ ในโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ธนาคารออมสิน เมื่อวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 คลิกดูภาพเพิ่มเติม

   
โรงเรียนบึงพะไล ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2558
ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
คลิกดูภาพเพิ่มเติม
โรงเรียนบึงพะไล จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา  2558 
ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558  ณ หอประชุมโรงเรียนบึงพะไล
เพื่อให้นักเรียนได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวที
ระลึกพระคุณครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนให้ศิษย์เป็นคนดี มีการแสดงของนักเรียน
และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี และยากจน
โดยมีนายรวิภัทร  ชัยภัทรธนสร ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไลเป็นประธาน 
พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนโรงเรียนบึงพะไล
และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ คลิกดูภาพเพิ่มเติม
การเผยแพร่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการ
โดยใช้หัวข้อธรรม "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ในเขตอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนบึงพะไลได้ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน
ครบรอบ 39 ปี นำโดย ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายรวิภัทร  ชัยภัทรธนสร
แขกผู้มีเกียรติ นายวันชัย  จันทร์คำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
และนายสมหมาย  แพงชัยภูมิ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะครู - นักเรียน โรงเรียนบึงพะไล
ณ หอประชุมโรงเรียนบึงพะไล ในวันที่ 9 มิถุนายน 2558 คลิกดูภาพเพิ่มเติม
กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
พิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้วยโครงงานคุณธรรม
One classroom one moral project เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง โรงเรียนบึงพะไล
อำเภอแก้งสนามนาง ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2558 โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไล
นายรวิภัทร  ชัยภัทรธนสร ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดในครั้งนี้ คลิกดูภาพเพิ่มเติม
ขอขอบพระคุณท่าน ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 ที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพนักเรียน
ด้วยกระบวนการโครงงานคุณธรรม one classroom one moral project
ณ โรงเรียนบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง 
วันที่ 8 มิถุนายน 2558 คลิกดูภาพเพิ่มเติม
 
 
 
 
   


นายรวิภัทร ชัยภัทรธนสร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไล

หน้าหลัก
กิจกรรมเด่น
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ติดต่อเรา
 

สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์โรงเรียน

Website counter

 
 
 
 
 

 
   
โรงเรียนบึงพะไล
เลขที่ 64 หมู่ 4 ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 30440
Tel : 086-4657386
Email : bungpalai@hotmail.com, panita@bungpalai.ac.th