ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบึงพะไล www.bungpalai.ac.th
 


 
   
เอกสารประกาศรับสมัคร ประกาศโรงเรียนบึงพะไล
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการ
ทั่วไป

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบึงพะไล
นายกฤษฎา  เลิกนอก 
เข้าพบ พณฯท่านนายกรัฐมนตรี

เนื้อหาข่าวเพิ่มเติม

 

โรงเรียนบึงพะไล รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น และนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ ในโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ธนาคารออมสิน เมื่อวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 คลิกดูภาพเพิ่มเติม

ผู้บริหาร คณะครู และกองลูกเสือโรงเรียนบึงพะไล จัดพิธีถวายราชสดุดี
พระบรมรูปรัชกาลที่ 6 เนื่องในวันวชิราวุธ และบำเพ็ญประโยชน์
ประจำปี 2557
ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
คลิกดูภาพเพิ่มเติม

โรงเรียนบึงพะไล ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสภาพจริง
โครงงานคุณธรรม "เยาวชนไทย ทำดีถวายในหลวง"
ประจำปีการศึกษา 2557
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 คลิกดูภาพเพิ่มเติม

โรงเรียนบึงพะไล จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ประจำปี 2557 นำโดย ท่านผู้อำนวยการ รวิภัทร ชัยภัทรธนสร
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างและนักเรียน
จัดพิธีพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพิธีถวายพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 
เมื่อวันที่ 4 ธันวาม 2557

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

โรงเรียนบึงพะไลได้จัดกิจกรรม "บึงพะไล เกมส์"
การแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2557
ณ สนามกีฬาโรงเรียนบึงพะไล โดยมี ท่านนายอำเภอสมศักดิ์
ศุภชยานนท์ นายอำเภอแก้งสนามนาง และ นายสมชาย  ภิญโญ
สจ. เขตอำเภอแก้งสนามนาง มาเป็นประธานในการเปิดงาน
คลิกดูภาพเพิ่มเติม

ร่วมงานวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557
ณ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
คลิกดูภาพเพิ่มเติม

ร่วมงานกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2557
ณ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
คลิกดูภาพเพิ่มเติม

ร่วมพิธีเดินสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ
ณ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 1 กรกฎาคม 2557
คลิกดูภาพเพิ่มเติม
 
 
 
 
   


นายรวิภัทร ชัยภัทรธนสร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไล

หน้าหลัก
กิจกรรมเด่น
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ติดต่อเรา
 

สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์โรงเรียน

Website counter

 
 
 
 
 

 
   
โรงเรียนบึงพะไล
เลขที่ 64 หมู่ 4 ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 30440
Tel : 086-4657386
Email : bungpalai@hotmail.com, panita@bungpalai.ac.th